Автомобилното състезание „Писта Бургас“ е част от националният автомобилен шампионат на затворен маршрут (в миналото шампионат за туристически автомобили). Традиционно надпреварата се провежда след края на летния сезон (Септември – Октомври), а самото събитие е едно от най-посещаваните мероприятия в морския град. Основата върху която се развива това успешно състезание е добрата връзка между организатори и партньори.

АУДИТОРИЯ
Използвали сме различни канали за анализ на аудиторията. В това число уеб сайтът, социални мрежи, анкети и други. По този може профилираме публиката, към която нашите партньори могат да насочат ефективно своите реклами. Предлагаме гъвкави формати за реклама и партньорство, които условно разделяме на два типа:

ОФЛАЙН РЕКЛАМА
ОНЛАЙН РЕКЛАМА

Предлагаме комбинирани пакети за реклама. Освен изброените тук формати, организаторите на „Писта Бургас“ остават гъвкави към всякакъв друг тип и вид реклама и партньорство.