Акредитационна форма

Моля попълнете всички данни в полетата, за да ви бъде издаден акредитационен пропуск
Запознат съм с текста от Декларация за освобождаване от отговорност и осъзнавам, че моторните спортове имат екстремен характер и носят рискове от имуществени вреди, тежки физически наранявания и/или фатален край.

Медийни партньори